Με τη συνεργασία των Επιστημονικών Εταιρειών 

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

Εταιρεία Μελέτης & Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας

Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ με την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία