Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής 
2 - 4 Δεκεμβρίου 2021, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διοργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων
Email: hellenictransplant@gmail.com  website: www.hsot.gr

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση από  την Αγγλική γλώσσα.

Υβριδικός χαρακτήρας Συνεδρίου
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, δηλαδή με φυσική παρουσία συνέδρων και ταυτόχρονη διαδικτυακή αναμετάδοση. 

Φυσική παρουσία συνέδρων στο χώρο του συνεδρίου, με εφαρμογή όλων των υγειονομικών κανόνων, που έχουν επιβληθεί από την Πολιτεία, (πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης) για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου Covid-19.

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Στο Συνέδριο  θα χορηγηθούν  24 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Βραβεία – Έπαινοι
Η ανακοίνωση των Βραβείων και των Επαίνων θα πραγματοποιηθεί κατά τη Λήξη του Συνεδρίου το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021  
 
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
τα πιστοποιητικά θα σταλούν ηλεκτρονικά. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού σας  απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος και η συμπλήρωση του εντύπου Αξιολόγησης. Ο σύνδεσμος για το έντυπο Αξιολόγησης είναι https://forms.gle/zERJeqwPYtxkKvAY9


Οδηγίες για τη Διαδικτυακή Συμμετοχή
Οδηγίες για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα σας αποσταλούν πριν την έναρξη του συνεδρίου από το Οργανωτικό Γραφείο CTMI. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφή σας.